top of page

Saamen kielet | Sämikielah | Sámegielat | Sää’mǩiõl

Saamen kieliä on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueella yhteensä kymmenkunta. Saamen kielet kuuluvat uralilaisen kielikunnan suomalais-ugrilaiseen haaraan. Suomessa puhutaan pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea.  Pohjoissaamea puhutaan Suomen lisäksi myös Norjassa ja Ruotsissa. Koltansaamea puhutaan Suomessa, mutta vähäisissä määrin myös Venäjällä ja Norjassa. Inarinsaamea puhutaan perinteisesti vain Suomessa, Inarijärven ympäristössä. 

Nykyään saamen kieliä puhutaan muuallakin kuin Saamenmaassa. Kaikki saamen kielet ovat uhanalaisia kieliä, mutta inarinsaame ja koltansaame lasketaan erittäin uhanalaisiksi. Inarinsaamen ja koltansaamen puhujia on maailmassa kutakuinkin 350-400 henkilöä. Lisätietoa saamen kielistä löydät muun muassa Oktavuohtan sivulta ja Kotimaisten kielten keskuksen sivulta Saame.

nalluska_syvätty2.png

Tehtäviä | pargopitáh | barggut | tuâj

 1.  Kuunnelkaa ja katselkaa aakkosvideot koltansaameksi, pohjoissaameksi ja/tai inarinsaameksi. Miltä saamen kielet kuulostavat? Mitä kirjaimia saamen kielissä on, joita ei ole suomen kielessä? Kuulostivatko jotkut sanat tutuilta? Mitä kirjaimia saamen kielissä on, joita ei ole suomen kielessä? Kuulostivatko jotkut sanat tutuilta? sss

 

 2.  Katsokaa Aakkoset -video, jossa hauskasti ja lyhyesti luetellaan inarinsaamen aakkoset. Katsokaa video uudelleen ja kirjoittakaa paperille kirjaimet esitysjärjestyksessä. Verratkaa aakkosia suomen kielen aakkosiin. Mitkä kirjaimet puuttuvat saamen kielestä ja mitkä suomen kielestä? OPE HOKS: š-kirjaimen sarvet ovat videossa pyörähtäneet väärinpäin. ss

 

 3.  Opiskelkaa pohjoissaamea alakoulun vieraan kielen oppikirja GEA 1 avulla: http://iioppi.fi/Saame/Gea/1/  ss

 

 4. 

Opetelkaa värit Gea 1 -oppikirjan kappaleesta 4 Muu mielamiel fearga s.26 klikkaamalla sivulla olevia väripalloja. Värittäkää gákti eli saamenpuku. Kuunnelkaa sivulla oleva laulu. Laulun sanojen suomennos:

Katso minun saamenpuvussani on niin paljon värejä

sininen, keltainen, punainen, vihreä myös

kuuntele vain mitä minä kerron nyt

sininen, keltainen, punainen, vihreä myös.  sss

 

 5.  Opettele tervehtimään sekä kertomaan nimesi ja ikäsi inarinsaameksi. Kuuntele sivun teksti tästä. Sivu on inarinsaamen vieraan kielen oppikirjasta Hitruu 1. s

 

 6.  Opettele kalastukseen liittyviä sanoja inarinsaameksi vieraan kielen oppikirjan Hitruu 2 sanaristikon avulla. Etsi sanat sanakirjasta suomi-inarinsaame. ss

 

 7. 

Tutkikaa koltansaamen vieraan kielen oppikirjan Muu vuõssmõs sää’mǩe’rjj sivua 78. Kuunnelkaa teksti ja lukekaa perässä. Yrittäkää arvata, mitä tekstissä sanotaan. Tarkistakaa arvauksenne tästä:

Aurinko paistaa.

Tunturissa on moottorikelkka.

Porot ovat aidassa.

Ihmisellä on kiikari.

On erotus

Sivulla olevassa tehtävässä kysytään, mitä vielä on tunturissa. Tutkikaa kuvaa ja etsikää asioille koltankieliset nimet sanakirjasta. Kirjoittakaa sanat sivulle oikeaan kohtaan. ss

 8. 

Koltansaamen harjoituksia oppikirjasta Muu vuõssmõs sää’mǩe’rjj sivulta 45.

a. Opettele kertomaan koltansaameksi kuka olet ja kysymään toiselta kuka hän on. Kuuntele ensin. sss

b. Kuunnelkaa sivulla oleva teksti ja yrittäkää arvata, mistä on kyse. Kääntäkää teksti sanakirjan avulla. ss

c. Sivun viimeinen tehtävä on valintatehtävä: Kumpi on oikein? Kääntäkää virkkeet sanojen avulla:  ss

vuâsk        ahven

ri’mjj        kettu

tuõddrest    tunturissa

võõnâs        vene

reeddast    rannassa

põõrtâst    talossa

ikkân        ikkuna

pei’vv        aurinko

nijdd        tyttö

kaass        kissa

rää’nes    harmaa

sss

00:00 / 00:19
00:00 / 00:15
00:00 / 00:11
00:00 / 00:53

 s   0-2 luokkalaisille

 s   3-6 luokkalaisille

 s   7-   luokkalaisille

9.  Tutkikaa pareittain kuvaa ja tekstiä. Pohtikaa, mistä tekstissä voi olla kyse. Kuunnelkaa teksti ja kääntäkää se sanakirjan avulla. Vastatkaa kysymyksiin. Kuva on alakuolun koltansaamen vieraan kielen oppikirjasta Muu vuõssmõs sää’mǩe’rjj. ss

 10.  Tutkikaa kuvaa. Mitä kuvassa näkyy? Nimetkää kuvan asioita saameksi sanakirjoja apuna käyttäen.

Yhdessä opettajan kanssa s

Ryhmä-, pari- tai yksilötehtävänä s

Koltansaamen sanakirja

Inarinsaamen sanakirja

Pohjoissaamen sanakirja

 

 11.  Kuunnelkaa kappale Majehistälvi. Kääntäkää kappale pareittain. Kuunnelkaa uudelleen ja toistakaa perässä. Opetelkaa kappaleesta viisi sanaa. Majehistälvi on inarinsaamea ja tarkoittaa takatalvea. Lapissa ei ole ennenkuulumatonta, että lunta sataa juhannuksen aikoihin. s

                   

 12. Opetelkaa kertomaan itsestänne inarinsaameksi. Kuunnelkaa inarinsaamen vieraan kielen oppikirjasta kappale 2 Ponemuš sämmilâš. Kuunnelkaa uudelleeen ja toistakaa perässä. Kiinnittäkää huomiota pehmeiden konsonanttien ja e-kirjaimen ääntämiseen. Kääntäkää teksti. Tutkikaa kappaleen sanastoa. Miten inarinsaamen kieli eroaa suomen kielestä?

Opetelkaa kertomaan keitä olette ja missä asutte. Sanakirjan avulla voitte opetella kertomaan itsestänne lisää.

Kappale on inarinsaamen vieraan kielen oppikirjasta  Kielâkyeimi 1. ss

 

 13. 

Opetelkaa kertomaan itsestänne inarinsaameksi. Kuunnelkaa tehtäväkirjan tehtävän 14 Kuldâl já pargeeld (kuuntele ja työskentele) tekstit täältä. Kuunnelkaa uudelleen ja toistakaa perässä. Kääntäkää tekstit sanakirjan avulla.

Tehtävä on inarinsaamen vieraan kielen oppikirjasta Kielâkyeimi 1 harjoitukset. s

                                                                              

 14.  Opetelkaa fraaseja kaikilla saamen kielillä Sano se saameksi -sivustolta.

Yhdessä opettajan kanssa. s

Yksilö-, pari- tai ryhmätehtävänä. ss

 

 15.  Saamen kieleen liittyviä tietoja ja tehtäviä yläkouluun ja lukioon myös Sano se saameksi -sivuilla.  s

00:00 / 00:30
00:00 / 00:35
00:00 / 01:33
bottom of page