Saamen kielet | Sämikielah | Sámegielat | Sää’mǩiõl

Saamen kieliä on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueella yhteensä kymmenkunta. Saamen kielet kuuluvat uralilaisen kielikunnan suomalais-ugrilaiseen haaraan. Suomessa puhutaan pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea.  Pohjoissaamea puhutaan Suomen lisäksi myös Norjassa ja Ruotsissa. Koltansaamea puhutaan eniten Suomessa, mutta myös Venäjällä ja Norjassa. Inarinsaamea puhutaan vain Suomessa. Perinteinen inarinsaamen puhuma-alue on ollut Inarijärven ympäristö.

 

Nykyään saamen kieliä puhutaan muuallakin kuin Saamenmaassa. Kaikki saamen kielet ovat uhanalaisia kieliä. Inarinsaamen ja koltansaamen puhujia on maailmassa kutakuinkin noin 350 henkilöä. Lisätietoa saamen kielistä löydät muun muassa täältä ja Kotimaisten kielten keskuksen sivulta Saame.

Tehtäviä | pargopitáh | barggut | tuâj

 1.  Kuunnelkaa ja katselkaa aakkosvideot koltansaameksi, pohjoissaameksi ja inarinsaameksi. Keskustelkaa videoista. Miltä saamen kielet kuulostivat? Mitä kirjaimia saamen kielissä on, joita ei ole suomen kielessä? Kuulostivatko jotkut sanat tutuilta? sss

 

 2.  Katsokaa Aakkoset -video, jossa hauskasti ja lyhyesti luetellaan inarinsaamen aakkoset. Katsokaa video uudelleen ja kirjoittakaa paperille kirjaimet esitysjärjestyksessä. Verratkaa aakkosia suomen kielen aakkosiin. Mitkä kirjaimet puuttuvat saamen kielestä ja mitkä suomen kielestä? OPE HOKS: š-kirjaimen sarvet ovat videossa pyörähtäneet väärinpäin. ss

 

 3.  Opiskele pohjoissaamea alakoulun vieraan kielen oppikirja GEA 1 avulla: http://iioppi.fi/Saame/Gea/1/.  ss

 

 4.  Opettele värejä pohjoissaameksi ja väritä gákti. Opettele värit Gea 1 -oppikirjan kappaleesta 4 Muu mielamiel fearga s.26 klikkaamalla sivulla olevia väripalloja. Kuuntele sivulla oleva laulu.  sss

 

 5.  Opettele tervehtimään inarinsaameksi ja kertomaan ikäsi. Kuuntele sivun teksti tästä. Sivu on inarinsaamen vieraan kielen oppikirjasta Hitruu 1. s

 

 6.  Opettele kalastukseen liittyviä sanoja inarinsaameksi vieraan kielen oppikirjan Hitruu 2 sanaristikon avulla. Etsi sanat sanakirjasta suomi-inarinsaame. ss

 

 7.  Tutkikaa koltansaamen vieraan kielen oppikirjan Muu vuõssmõs sää’mǩe’rjj sivua 78. Kuunnelkaa teksti ja lukekaa perässä. Yrittäkää arvata, mitä tekstissä sanotaan. Tarkistakaa arvauksenne tästä:

Aurinko paistaa.

Tunturissa on moottorikelkka.

Porot ovat aidassa.

Ihmisellä on kiikari.

On erotus.

Sivulla olevassa tehtävässä kysytään, mitä vielä on tunturissa. Tutkikaa kuvaa ja etsikää asioille koltankieliset nimet sanakirjasta. Kirjoittakaa sanat sivulle oikeaan kohtaan. ss

 8.  Opettele kertomaan koltansaameksi, kuka olet ja kysymään toiselta, kuka hän on. Kuuntele ensin. sss

Lue sivulla oleva teksti ja yritä arvata, mistä on kyse. Kuuntele ja käännä teksti sanakirjan avulla.  ss

 

Sivun viimeinen tehtävä on valintatehtävä: Kumpi on oikein? Käännä virkkeet sanojen avulla:

vuâsk        ahven

ri’mjj        kettu

tuõddrest    tunturissa

võõnâs        vene

reeddast    rannassa

põõrtâst    talossa

ikkân        ikkuna

pei’vv        aurinko

nijdd        tyttö

kaass        kissa

rää’nes    harmaa

sss

 s   0-2 luokkalaisille

 s   3-6 luokkalaisille

 s   7-   luokkalaisille

 9.  Tutkikaa pareittain kuvaa ja tekstiä. Pohtikaa, mistä tekstissä voi olla kyse. Kuunnelkaa teksti ja kääntäkää se sanakirjan avulla. Vastatkaa kysymyksiin. Kuva on alakuolun koltansaamen vieraan kielen oppikirjasta Muu vuõssmõs sää’mǩe’rjj. ss

 10.  Tutkikaa kuvaa. Mitä kuvassa näkyy? Nimetkää kuvan asioita saameksi sanakirjoja apuna käyttäen.

Yhdessä opettajan kanssa s

Ryhmä-, pari- tai yksilötehtävänä s

Koltansaamen sanakirja

Inarinsaamen sanakirja

Pohjoissaamen sanakirja

 

 11.  Kuunnelkaa kappale Majehis tälvi. Kääntäkää kappale pareittain. Kuunnelkaa uudelleen ja toistakaa perässä. Opetelkaa kappaleesta viisi sanaa. Majehis tälvi on inarinsaamea ja tarkoittaa takatalvea. Lapissa ei ole ennenkuulumatonta, että lunta sataa juhannuksen aikoihin. s

                    04-pitta2

 12.  Kuunnelkaa xxx inarinsaame vieraana kielenä kirjasta Kielâkyeimi 1 kappale Ponemuš sämmilâš. Kääntäkää ja kuunnelkaa uudelleen. Toistaakaa perässä. Kiinnittäkää huomiota pehmeiden konsonanttien ja e-kirjaimen ääntämiseen. Tutkikaa kappaleen sanastoa. Miten inarinsaamen kieli eroaa suomen kielestä?

Opetelkaa kertomaan keitä olette ja missä asutte. Sanakirjan avulla voitte opetella kertomaan itsestänne lisää.  ss

 

 13.  Opetelkaa kertomaan itsestänne inarinsaameksi. Tehtäväsivu  on inarinsaame vieraana kielenä kirjasta Kielâkyeimi 1, joka on tarkoitettu lukion oppimäärän suorittamiseen. Tehtävän 14 kuuntelu löytyy täältä. xxxx  s

                                                                                36 pitta10

 14.  Opetelkaa fraaseja kaikilla saamen kielillä Sano se saameksi -sivustolta.

Yhdessä opettajan kanssa. s

Yksilö-, pari- tai ryhmätehtävänä. ss

 

 15.  Saamen kieleen liittyviä tietoja ja tehtäviä yläkouluun ja lukioon myös Sano se saameksi -sivuilla.

Toimitus 2019: vastaava toimittaja Ulla Aikio-Puoskari, toimittaja Outi Paadar

Pedagoginen sisältö: Petra Kuuva

Graafinen suunnittelu ja toteutus: Eeva Mäkinen

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

TÄMÄN SIVUSTON MATERIAALIA ON LUPA KÄYTTÄÄ KOULUOPETUKSESSA

© COPYRIGHT SAAMELAISKÄRÄJÄT

©2018 by KANSALLISPÄIVÄ. Proudly created with Wix.com