top of page

Saamen suvun laulu | Säämi suuvâ laavlâ | Sámi soga lávlla | Sää’msooǥǥ laaul

Saamen suvun laulun sanat on kirjoittanut Norjassa vaikuttanut pohjoissaamenkielinen Isak Saba. Laulun on säveltänyt norjalainen Arne Sørlie. Saamen suvun laulu hyväksyttiin virallisesti saamelaisten kansallislauluksi saamelaiskonferenssissa Helsingissä vuonna 1992. Saamen suvun laulun on suomeksi kääntänyt Otto manninen.

 

Oktavuohta-sivustolta löytyy lisää tietoa Saamen suvun laulusta ja laulun sanat.

nalluska_syvätty2.png

Tehtäviä | pargopitáh | barggut | tuâj

  1.  Kuunnelkaa Saamen suvun laulu inarin-, koltan- tai pohjoissaameksi. s

 

 2.  Harjoitelkaa ensimmäinen säkeistö Saamen suvun laulusta inarin-, koltan- tai pohjoissaameksi.ss

 

 3.  Verratkaa pohjoissaamen-, inarinsaamen- ja koltansaamenkielisiä Saamen suvun laulujen ensimmäisen ja viimeisen säkeistön tekstejä toisiinsa.ss

Miltä eri saamen kielet näyttävät?

Onko kielissä yhteneväisyyksiä?

Minkälaisia eroja kielissä on?

Löytyykö teksteistä tuttuja tai tutun näköisiä sanoja?

 

Sanojen merkityksiä voi selvittää sanakirjoista:

pohjoissaamen sanakirja

inarinsaamen sanakirja

koltansaamen sanakirja

 

 4.  Saamen suvun laulun inarinsaamenkielisen tekstin tutkiskelua.ss

 s   0-2 luokkalaisille

 s   3-6 luokkalaisille

 s   7-   luokkalaisille

bottom of page