top of page

Suoma Sámi Nuorat lisää yhteenkuuluvuutta

 

Suoma Sámi Nuorat rs. (ry.) on vuonna 1991 saamelaisnuorille perustettu nuorisojärjestö, jonka tarkoituksena on tukea aktiivisesti saamelaisnuorten toimintaa ja luoda saamelaisnuorille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Yhdistys on tarkoitettu 13–30-vuotiaille saamelaisnuorille ja sen toimialueeseen kuuluu koko Suomi pohjoisesta etelään.

 

Yhdistyksen toiminta on monipuolista vaihdellen poliittisesta toiminnasta rennompaan vapaa-ajan toimintaan. Se ottaa kantaa saamelaisnuoria koskeviin asioihin, osallistuu päätöksentekoon ja pyrkii järjestämään erilaisia tapahtumia, tapaamisia, konsertteja ja kursseja. Lisäksi se tahtoo vaikuttaa alkuperäiskansoja ja erityisesti niiden nuoria koskeviin asioihin.

 

Järjestön tavoite on vaikuttamisen lisäksi vahvistaa saamelaisnuorten identiteettiä ja kulttuurintuntemusta sekä verkostoitua muihin saamelaisnuorten järjestöihin ja muiden alkuperäiskansojen nuoriin. Pohjoismaista yhteistyötä onkin erittäin paljon: Ruotsin Sáminuorra-järjestön kanssa on jo luotu vakaat suhteet, ja yhteistä neljän maan nuorisojärjestöä suunnitellaan.

 

Suoma Sámi Nuorat -yhdistyksen hallitus koostuu viidestä varsinaisesta jäsenestä ja viidestä varajäsenestä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kuuluvat varsinaisiin jäseniin.

SSN toteuttaa projekteja ja lähettää edustajiaan kansainvälisiin konferensseihin

 

Suoma Sámi Nuorat on järjestänyt monenlaista toimintaa, ja tulevaisuuden näkymät ovat vilkkaat. Viime vuosien näkyvimpiä tapahtumia ovat olleet lokakuussa 2008 TV-uutisissakin näkynyt pukumielenosoitus (gáktemiellačájahus), sekä salibandyn saamenmestaruuskisat, jotka ovat muodostuneet jo vuosittaiseksi perinteeksi keräten yhteen saamelaisnuoria ympäri saamenmaan.

 

Vuonna 2007 SSN oli järjestämässä isompaa Gávnnadeapmi-kokoontumista. Tuolloin paljon saamelaisnuoria Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä kokoontui keskustelemaan saamelaisnuorten tulevaisuudesta saamelaispolitiikassa ja -yhteisössä. Järjestö on osallistunut moniin muihinkin kansainvälisiin seminaareihin, myös saamelaisyhteisön ulkopuolella. Esimerkiksi vuonna 2012 SSN järjesti yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Suomen ulkoministeriön kanssa New Yorkin UNPFII:n (United Nations Permanent Forum for Indigenous Issues) yhteydessä sivutapahtuman nuorten vaikuttamismahdollisuuksista.

 

Hallituskauden suurin projekti on ollut kuitenkin yhdistyksen päivitetyt nettisivut. Nettisivut palvelevat SSN:n keskeisiä tavoitteita, joihin kuuluu saamelaisnuorten tavoittaminen maanlaajuisesti sekä yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen.

 

Lähitulevaisuudessa SSN suunnittelee muun muassa Gávnnadeapmi 2:sta Ruotsin ja Norjan puolen saamelaisnuorten järjestöjen kanssa sekä aloittavansa rekrytointikampanjan, jonka tarkoituksena on tehdä SSN:n toimintaa näkyvämmäksi ja kiinnostavaksi nuorten silmissä.

Linkkejä:

 

Suoma Sámi Nuorat ry:n blogi

Suoma Sámi Nuorat Facebookissa

Kuvassa Suomen kulttuuri- ja opetusministeri Stefan Wallin avasi Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Suomen saamelaisnuoret ry:n järjestämän tilaisuuden YK:n alkuperäiskansojen pysyvän forumin yhteydessä New Yorkissa vuonna 2012.

Kuvassa SSN:n hallituksen jäsenet Ida Helander ja Aletta Lakkala ovat UNPFII:ssa New Yorkissa.

Kuvassa on SSN:n tyttöjoukkue voitettuaan kultaa saamenmestaruuskisoissa Umeåssa. Kuvassa vasemmalta takana Rosa-Máren Magga, Elli-Marja Hetta, Anni Koivisto ja Anne Halonen. Edessä vasemmalta Anna-Katariina Feodoroff, Leena Niittyvuopio, Karen-Anni Hetta, Sari Sarre, Laura Niittyvuopio ja Unna-Maari Pulska.

Suoma Sámi Nuorat ry:n hallitus ylläpitää omaa blogia, jonka kautta tiedotetaan järjestön projekteista, tapahtumista ja asioista missä SSN on ollut mukana.

bottom of page