top of page

AIKAJANA

Suomen yhteiskunta

1967  Lokan tekojärvea aletaan täyttämään

1970  Porttipahdan tekojärvi valmistui

1973  Päivähoitolaki mahdollistaa saamenkieliset päivähoidon

1987  Koskiensuojelulaki hillitsee uusien vesivoimalaitosten syntyä myös Lapissa

1991  Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa

1993  Saamelaisalueen koulutuskeskus, Laki saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

1991  Tenojoen korvauslaki

1995  Kolttalaki ja koltta-alue

1995  Laki saamelaiskäräjistä

1995  Suomi liittyy EU:n

1995  Suomen EU:n liittymissopimuksen pöytäkirja nro 3 saamelaisista

2002  Inarin metsäkiista alkaa

2004  Saamelaisten kansallispäivän Yliopiston almanakkaan ja muihin kalentereihin

2010  Inarin metsäkiistan sopiminen

Saamelaiskäräjät ja politiikka

1973  Saamelaisvaltuuskunta (Sámi parlameanta) perustetaan ja ja Reidar Suomenrinne
           valitaan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi

1979  Kiista Alattion- ja Koutokeinonjoen patoamishankkeesta alkaa

1981  Kiista Alattion- ja Koutokeinonjoen patoamishankkeesta päättyy padon rakentamiseen

1983  Saamelaisalueen koulustuskeskus rakennetaan Inariin

1985  Saamelaisneuvoston ensimmäinen kunniapalkinto Áillohaš - Nils-Aslak Valkeapäälle

1986  Saamen lippu päätetään saamelaiskonferenssissa Åressa

1989  Norjan Saamelaiskäräjät perustetaan

1992  Saamen suvun laulu ja kansallispäivä 6.2. hyväksytään saamelaiskonferenssissa Helsingissä

1993  Ruotsin Saamelaiskäräjät perustetaan

1996  Suomen saamelaiskäräjät perustetaan ja Pekka Aikio valitaan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi

1996  Saamelaiskonferenssi Murmanskissa hyväksyy 11 saamelaisten liputuspäivää

1997  Ensimmäinen saamelaiskäräjien kulttuuripalkinto Kirste Paltolle

1999  Saamelaiset mainitaan alkuperäiskansana Suomen perustuslaissa

2000  Saamelaiskäräjien välinen yhteistyöelin, saamelainen parlamentaarinen neuvosto perustetaan

2004  Ensimmäinen Gollegiella-palkinto Ella Holm Bullille ja Anarâkielâ servi ry:lle

           (inarinsaamen kielen yhdistys)

2005  Pohjoismainen saamelaissopimusluonnos ojennetaan Norjan, Ruotsin ja Suomen valtioille

2010  Ensimmäinen Kieliteko-palkinto Metsähallitukselle

Organisaatiot, yhdistykset

1973  Sámi Instituhtta perustetaan Koutokeinoon

1975  Saamelainen käsityöyhdistys Sápmelaš Duoddjarat perustettiin (myöh. Sámi Duodji ry)

1989  Kuolan saamelaisyhdistys Ассоциация кольских саамов (АКС) perustetaan

1989  Sámi allaskuvla saamelainen korkeakoulu perustetaan Koutokeinoon

1997  Suomen saamelaisten keskusjärjestö (SSG) perustetaan

1998  Siida-rakennus on avataan Inarissa

2012  Sajos eli Saamelaiskulttuurikeskus valmistui Inariin

2012  Saamelaisarkisto Sámi arkiiva aloittaa toimintansa Inari

Kansainvälinen alkuperäispolitiikka

1975  Alkuperäiskansojen maailmanneuvosto (WCIP) Port Albernissa, Kanadassa

1989  Saamelaiset tunnustettu alkuperäiskansaksi. Kansainvälisen työjärjestön (ILO)
           yleissopimus nro 169 - Itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoista

1993  YK:n julistama alkuperäiskansojen teemavuosi

1994  YK:n päätös kansainvälisestä maailman alkuperäiskansojen päivästä

1995  YK:n alkuperäiskansavuosikymmen alkaa (1995-2005)

1996  Arktinen neuvosto perustetaan

2000  YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi perustetaan

2001  YK:n nimittää alkuperäiskansojen ensimmäisen erityisraportoijanksi Dr. Rodolfo Stavenhagenin

2005  YK:n toinen alkuperäiskansavuosikymmen alkaa (2005-2014)

2007  YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva julistus hyväksytään YK:n yleiskokouksessa

2007  Alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntijamekanismi (EMRIP) perustetaan

Koulutus

1970  -luvulla ensimmäinen saamelaisnuorten taidetapahtuma

1970  Pohjoissaamen perusopinnot Oulun yliopistossa

1970  Saamen kielestä tulee koulun opetuskieli peruskouluasetuksen myötä

1972  Siirtyminen kansakoulusta peruskouluun alkaa ja asuntolajärjestelmää puretaan

1972  Koltansaamen opetus alkaa Sevettijärvellä

1976  Inarinsaamen opetus alkaa Pohjois-Inarin yläasteella

1977  Saamelaisalueen ammatillinen koulutuskeskus Sámeguovllu Fidnooahpahusguovddáš 

           perustetaan

1980  Saamen kielen professuuri Oulun yliopistoon

1980  Pohjoissaamen pääaineopinnot Oulun yliopistossa

1980  Saamen kielen kirjoittaminen vieraana kielenä ylioppilaskirjoituksissa

1994  Saamen kielen kirjoittaminen äidinkielenä ylioppilaskirjoituksissa oli mahdollista

1999  Ensimmäisen saamenkielisen väitöskirjan kirjoittaa Vuokko Hirvonen

2000  Inarinsaamenkielinen perusopetus käynnistyy mahdollistuu Oulun yliopistossa

2001  Oulun yliopiston Giellagas-instituutti perustetaan

2010  Inarinsaamen perusopinnot Oulun yliopistossa alkavat

2015  Koltansaamen perusopinnot Oulun yliopistossa alkavat

2015  Inarinsaamen pääaineopinnot Oulun yliopistossa alkavat

2019  Koltansaamen pääaineopinnot Oulun yliopisto alkavat

Kieli

1972  Koltansaamen kirjoitustapa

1978  Pohjoissaamen yhtenäinen pohjoismainen kirjoitustapa hyväksyttiin

1980  -lopussa saamen kielen kirjaimisto tietokoneessa

1992  Saamen kielillä on virallinen asema Suomessa saamelaisten kotiseutualueella

1992  Inarinsaamen kirjoitustapa hyväksytään

1993  Ensimmäinen saamenkielinen kielipesäkokeilu Sevettijärvellä

1997  Inarinsaamen kielipesä Kielâpiervâl aloittaa

2003  Saamen kielilaki

2007  Saamen kielen oikolukuohjelma Divvun julkaistaan

2019  YK:n alkuperäiskansojen kielten teemavuosi

Kulttuuri
(musiikki, elokuva, taide, kirjallisuus jne)

1968  Nils Aslak Valkeapään levy Joikuja julkistetaan

1979  Ensimmäinen alkuperäiskansojen kulttuurifestivaali Davvi Šuvvá Karesuandossa

1980  Sámi duodji -tavaramerkki hyväksytään saamelaiskonferenssissa Tromsassa

1987  Ensimmäinen saamelainen pitkä elokuva Nils Gaupin Ofelaš (Tiennäyttäjä, Veiviseren)

           elokuva esitetään

1988  Nils Gaupin Ofelaš elokuva Oscar ehdokkaana  (paras ulkomainen elokuva)

1990  Ensimmäinen Sámi Grand Prix -laulu- ja joikukilpailu

1991  Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto saamelaiskirjailija Nils-Aslak Valkeapäälle

1994  Niko Valkeapää & Inger Marie Gaino Nilut voittaa Sámi Grand Prixin laululla Duinna gávnnadit

1994  Ensimmäinen saamelaisneuvoston kirjallisuuspalkinto Iraida Vinogradovan Mu ustibat

           -kirjalle

1995  Niko Valkeapää voittaa Sámi Grand Prixin laululla Vádjolus

2002  Ensimmäinen Liet International (myös Liet-Lávlut) vähemmistökielten laulufestivaali
2003  Niko Valkeapää voittaa Spellemann-musiikkipalkinnon

2004  Niko Valkeapää voittaa Liet International laulukilpailun kappaleella Rabas mielain

2005  Poppoo voittaa Sámi Grand Prixin laululla Giella ii leat jáddan

2009  SomBy voittaa Sámi Grand Prixin laululla Ii iđit vel

2009  SomBy voittaa Liet International laulukilpailun kappaleella Ii iđit vel

2014  Heli Aikion Aila-duo voittaa Sámi Grand Prixin laululla Naharij kanda

2014  Andte Gaup-Juuso voittaa Big Brother -ohjelmassa
2015  Solju kilpailee Uuden Musiikin Kilpailussa (UMK) paikasta Suomen euroviisuedustajana
2015  Suõʹnnjel -kolttakylän Gramota arkisto hyväksytään UNESCO:n Unescon Maailman muisti

           -luetteloon

2016  Katja Gauriloffin dokumenttielokuva Kuun metsän Kaisa

2017  Saamenkielinen Muumien taikatalvi (Mumeniid diidadálvi) -elokuva
2017  Katja Gauriloffin Jussi-palkinto parhaasta dokumenttielokuvasta
2019  Disneyn Frozen 2 (Jikŋon 2) esitetään pohjoissaameksi

Media

2012  Lapin Kansan saamenkielinen osio Ságat käynnistyy
2012 - 2013 Märät säpikkäät -sarjaa esitetään TV2 -kanavalla
2013  Ensimmäiset Ylen saamenkieliset tv-uutiset Yle Ođđasat
2013  Nuorten saamelaisten radio-ohjelma Sohkaršohkka – Sokerishokki alkaa

Uskonto

1998  Uusi testamentti nykyisellä kirjoitustavalla
2012  Suomen evankelisluterilainen kirkon piispa pyysi saamelaisilta anteeksi
2019  Pohjoissaamenkielinen raamattu nykyisellä kirjoitustavalla

bottom of page