top of page
Kielelliset_oikeudet_banneri-versio2-e16

Kielelliset oikeudet

Saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien perustana on perustuslaki, joka mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Perustuslain mukaan saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto siten kun lailla säädetään. Perustuslain lisäksi saamelaisten oikeuksista säädetään tarkemmin muun muassa laissa saamelaiskäräjistä (974/1995) ja Saamen kielilaissa (1086/2003).

Saamen kielilain soveltamisen ydinalue on saamelaisten kotiseutualue (Inari, Enontekiö, Utsjoki ja Sodankylän kunnan pohjoisosa). Saamen kielilain mukaan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisella on viranomaisissa asioidessaan aina oikeus valintansa mukaan käyttää saamen tai suomen kieltä. Vaikka saamenkielinen henkilö osaa myös suomea, viranomaisen on silti tarjottava palvelua saamen kielellä henkilön niin halutessaan.

Tutustu tarkemmin saamelaiskäräjien sivulla

kieli lapset.jpg

Lue lisää aiheesta Saamelaiskäräjien sivulta

Kielelliset-oikeudet_kuva.png
bottom of page