Yhteistyö rajojen yli vahvistaa saamen kieltä ja yhteenkuuluvaisuutta

Utsjokisuun koulu Tenojoen Suomen puoleisella rannalla ja Sirman koulu Tenon Norjan puoleisella rannalla ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä. Utsjoen ja Tenon kunnilla on myös päiväkotiyhteistyötä. Lapset oppivat tuntemaan toisensa jo päiväkodissa. Siksi yhdessä oleminen on heille helppoa ja heidän mielestään on hauskaa, että yhteistyö jatkuu myös koulussa. Tämä yhteistyö on aivan erityistä saamelaisalueella ja myös Norjan ja Suomen välillä. Koulut haluavatkin laajentaa yhteistyötä, joka on säilyttänyt saamen kieltä ja kulttuuria ja laajentanut lasten näköaloja. Yhtenä tavoitteena on pyrkiä saamaan aikaan yhteinen opetussuunnitelma, jotta koulujen välinen yhteistyö sujuisi paremmin ja sitä voitaisiin lisätä.

 

Utsjoen ja Tenon kuntien kouluyhteistyöllä on jo pitkä historia. Yhteisiä hiihtokilpailuja on järjestetty 1960-luvulta lähtien ja oppilaat ovat vierailleet ahkerasti naapurimaan kouluissa. Utsjoen ja Sirman koulut aloittivat laajemman yhteistyön 1990‐luvun alussa ja se on laajentunut erityisesti 2000‐luvulla. Yhteistyötä on toteutettu eri hankkeiden kautta. Kaksivaiheisessa OVTTAS! –hankkeessa (2009-2013) yhteistyötä jatkettiin. ´Ovttas´ on pohjoissaamea ja tarkoittaa ´yhdessä´.

 

Utsjokisuun koulun opettaja Nilla Tapiola kertoo, että hankkeen ensimmäinen jakso olikin enemmän tutustumista ja kouluilla oli vain lyhyen aikavälin suunnitelmia. Hankkeen toinen jakso on laajentanut yhteistyötä ja lapsilla on kaksi yhteistä koulupäivää viikossa. Käytännössä se tarkoittaa, että Utsjokisuun alakoulun oppilaat menevät kerran viikossa kouluun Sirmaan ja toisena päivänä Sirman oppilaat tulevat kouluun Utsjoelle.

 

Norjan ja Suomen kouluilla on eroavaisuuksia. Lapsilla oli aluksi ennakkoluuloja yhteisiä koulupäiviä kohtaan, mutta ne ovat jo hävinneet. Hanke onkin hyvin erikoinen, koska siinä yritetään ottaa käyttöön kummankin maan koulun parhaat puolet. Koulujen käytössä ovat kaikki Norjan ja Suomen puolella valmistetut saamenkieliset oppimateriaalit ja kaikki muutkin parhaat resurssit on otettu käyttöön. Utsjoella on uimahalli ja korkeatasoinen musiikkiluokka. Sirman lapset pääsevät uimaan Utsjoen uimahallissa, jollaista ei ole Sirmassa. Sirmassa puolestaan on erityisen hyvä koulupiha ja jalkapallokenttä. Pienten koulujen vaikeutena on usein, että niistä puuttuu aineenopettajia. Koulujen yhteistyö on helpotanut tätäkin puutetta. Utsjoella on mm. musiikin opettaja ja Sirmassa puolestaan norjan kielen opettaja.

 

Lapsilla on yhteisiä tunteja matematiikassa, saamen kielessä, musiikissa, liikunnassa, yhteiskuntatiedossa ja luontoaineissa. Niilo Rasmus opetti tuolloin Sirman ja Utsjoen oppilaille musiikkia ja liikuntaa. Hän kertoo, että Norjan ja Suomen lasten välillä tuntuu kulttuuriero, mutta se ei mitenkään ole haitaksi opetukselle. Musiikkihan ei muutenkaan tunne rajoja ja saamelaismuusikot seuraavat länsimaailman oppeja, mutta soitinten käytössä on eroja. Sirman lapset eivät ole niin harjaantuneita käyttämään soittimia, kuten kitaraa. Utsjoella lapset saavat enemmän tuntumaa soittimiin. Liikunnassa Niilo ei ole huomannut eroja lasten kesken vaan kaikki osallistuvat samalla tavoin. 

 

Projektin tavoitteena on edistää saamen kieltä, saamelaista kulttuuria ja omaleimaisuutta, antaa mahdollisuus oppia asioita molemmista maista ja myös niiden kieliä, opettaa oppilaita pitämään arvossa lähiympäristöä molemmin puolin Tenoa. Lisäksi tarkoituksena on ylläpitää ja luoda uusia yhteyksiä myös muihin alkuperäiskansoihin. Utsjokisuun ja Sirman koulujen yhteistyö on hyvä esimerkki muillekin kouluille ja päiväkodeille!

 

OVTTAS! -hanke ja Utsjoella toimiva saamelaisyhdistys Sámi Siida  järjestivät kesällä 2012 lasten leirin Tenon rannalla lähellä Sirman kylää. Kuvissa

- Rájá Jon Máret, Maarit Länsman, joka toimi leirillä kokkina ja pannulla muhkeita lohipaloja,

- laavutulilla Áslak Ánde Syvänperä ja Ráste Eriksen, 

- onkimassa Jesse Ruokolainen ja Ráste Eriksen ja 

- Birit Vuolab kertomassa lapsille Tenonlaakson paikannimistä.

Leirille osallistui noin 50 lasta vanhempineen. Kuvat Jaana Ruokolainen.

 

Lisätietoja:

Tenon kunta

Utsjoen kunta

Alvin Erke (8) sávvá álgit skuvlii Supmii, NRK Sápmi 31.1.2019

Saamelaiskäräjät haluavat vahvistaa rajat ylittävää kouluyhteistyötä saamelaisalueilla (2018)

Utsjoen saamelaislapset käyvät koulua Norjassa – Opettajapula uhkaa oikeutta omaan kieleen, 25.1.2019 Suomenkuvalehti

Kuvassa Utsjoen koululaiset menossa Sirman koululle opettajansa Nilla Tapiolan kanssa.

Toimitus 2019: vastaava toimittaja Ulla Aikio-Puoskari, toimittaja Outi Paadar

Pedagoginen sisältö: Petra Kuuva

Graafinen suunnittelu ja toteutus: Eeva Mäkinen

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

TÄMÄN SIVUSTON MATERIAALIA ON LUPA KÄYTTÄÄ KOULUOPETUKSESSA

© COPYRIGHT SAAMELAISKÄRÄJÄT

©2018 by KANSALLISPÄIVÄ. Proudly created with Wix.com