Saamelaisnuorten taidetapahtuma

Saamelaiskäräjät järjestää vuosittain yhteistyössä kuntien ja paikallisten saamelaisjärjestöjen kanssa saamelaisnuorten taidetapahtuman (Sámenuoraid dáiddadáhpáhus).

Taidetapahtuma järjestetään vuorovuosin eri kunnissa ja siihen kutsutaan kaikki saamen kielen tai saamenkielisessä opetuksessa olevat lapset ja nuoret. Osallistuminen koulujen ulkopuolelta on myös mahdollista.

Tapahtuma on nostanut esille monia uusia taitajia ja osallistuminen siihen on aina ollut runsasta. Saamelaisnuorten taidetapahtuma kuuluu valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri -tapahtumaan seutukuntien tapahtumiin verrattavana katselmuksena. Valtakunnallisen teeman (musiikki, teatteri tai tanssi) lisäksi saamelaistapahtumassa on aina ollut jokin erityisesti saamelaiskulttuuriin liittyvä teema.  

Järjestäjien mielestä on ollut tärkeää tukea sitä harrastustoimintaa, mikä saamelaisnuorille on tyypillistä ja mitä eniten harrastetaan. Siksi joiku ja laulu ovat olleet lajeinaan useammin kuin muut. Musiikkikuvaelmat ovat olleet myös suosittuja ja niiden valmistaminen on virittänyt pienissä, syrjäseutujen kouluissa vilkasta harrastustoimintaa. Saamelaisnuorten taidetapahtuman ei ole haluttu sitovan nuoria vain perinteiden vaalimiseen, vaan myös muut taidelajit ovat vaihtelevasti mukana. 

Aihetunnisteet somessa:

#sndd

#sntt

#ylesndd2018 (valitse vuosi)

#dáiddadáhpáhus

#sámenuoraiddáiddadáhpáhus

#saamelaisnuortentaidetapahtuma

Toimitus: vastaava toimittaja Ulla Aikio-Puoskari, toimittaja Outi Paadar

Pedagoginen sisältö: Petra Kuuva

Graafinen suunnittelu ja toteutus: Eeva Mäkinen

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

TÄMÄN SIVUSTON MATERIAALIA ON LUPA KÄYTTÄÄ KOULUOPETUKSESSA

© COPYRIGHT SAAMELAISKÄRÄJÄT

©2018 by KANSALLISPÄIVÄ. Proudly created with Wix.com